ต้อนรับอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ

โพสต์24 ธ.ค. 2558 02:40โดยPRASERT CHAISANG
เช้าวันนี้ ดร.ประยงค์  แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  คณะผู้บริหาร  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ให้การต้อนรับ ฯพณฯอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยH.E.Mitsugu Saito และคณะ เข้าเยี่ยมชมและแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนในโครงการ EP/AP/EEP/FLAP และวคทส. จำนวน 539 คน ที่ประเทศญี่ปุ่น  ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี  เวลา 09.30 น. หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆในโรงเรียน เช่น โครงการ EEP ที่อาคาร 8 , โครงการศูนย์ STEM ศึกษา ระดับภาคที่อาคารสิรินธร และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่อาคารโสตทัศนศึกษา

Comments