ต้อนรับสโมสรโรตารี่ชาวญี่ปุ่น

โพสต์24 ธ.ค. 2558 02:43โดยPRASERT CHAISANG
นายประสาร  บุญเฉลียว  รักษาการผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสโมสรโรตารี่ชาวญี่ปุ่น  โดยการนำของดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล นายกสโมสรโรตารี่อุบลราชธานีและนายชลวิท  อภิรัตน์มนตรี  นายกสโมสรโรตารี่วารินชำราบ  เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียน นักเรียนห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น  และนักเรียนในโครงการ FLAP เป็นการศึกษาดูงานต่อเนื่องของสโมสรโรตารี่ชาวญี่ปุ่นซึ่งเดินทางมาประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว  ปีนี้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้รับเกียรติในการเข้ามาศึกษาดูงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 มิถุนายน 2558  เวลา  14.30 น. 

Comments