ต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน

โพสต์24 ธ.ค. 2558 02:30โดยPRASERT CHAISANG
ดร.ประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ร่วมให้การต้อนรับ  Mr.Xie  Fugen ท่านกงสุลใหญ่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น ๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้  เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จีนตะวันตกศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  โดยได้รับการต้อนรับจาก นายเสริม ไชยณรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์  นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปที่สนใจ


Comments