Warmest welcome to School Director and 17 teachers from Quoc Hoc Hue High School, Vietnam

โพสต์24 ธ.ค. 2558 02:37โดยPRASERT CHAISANG   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2559 20:04 โดย สัมภาษณ์ สิมเสมอ ]
เช้าวันนี้ (วันอังคารที่ 27/1/2558) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนก๊วกฮ่อกเฮ๋ว  จากประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม ที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน เวลา 08.10 น. ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ทำ MOU ทางการศึกษาร่วมกัน  ดร.ประยงค์ แก่นลาผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้กล่าวให้การต้อนรับโดยมีล่ามช่วยแปลภาษาเวียดนาม  ในการมาครั้งนี้นำโดยผอ.ต๋วน จากเวียดนามและคณะ   ได้จับมือร่วมกันกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  วางกรอบความร่วมมือประกอบด้วย การแลกเปลี่ยน ทางวิชาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ประชุมวิชาการ ค่ายวิชาการ และแลกเปลี่ยน ครู นักเรียน ซึ่งจะในเริ่มเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป


Comments