ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักกรมการค้าต่างประเทศ (กรมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ประเทศเวียดนาม

โพสต์24 ธ.ค. 2558 02:27โดยPRASERT CHAISANG
ดร.ประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและคณะผู้บริหารโรงเรียน  ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักกรมการค้าต่างประเทศ (กรมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จังหวัดเว้  ประเทศเวียดนาม จำนวน ๕ ท่าน ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ ชั้น ๒  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  อันเป็นแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาในโรงเรียนที่ประเทศเวียดนาม  ซึ่งในอนาคตอาจจะได้ทำโครงการ MOU ร่วมกันต่อไป <<ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่>>Comments