พิธีลงนาม MOU กับโรงเรียนมัธยมปลาย(เฉพาะด้าน)ก๊วกฮอกเฮ๋ว เวียดนาม

โพสต์24 ธ.ค. 2558 02:32โดยPRASERT CHAISANG
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยการนำของ ดร.ประยงค์ แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายสุรพล สายพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ และอาจารย์ทวี รุ่งโรจน์ขจรกุล ล่ามผู้ประสานงาน พร้อมคณะครู ได้เดินทางไปจังหวัดเทือเทียนเฮ๋วประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมลงนามข้อตกลงบันทึกช่วยจำ MOU ระหว่างโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กับ โรงเรียนมัธยมปลาย(เฉพาะด้าน) ก๊วกฮอกเฮ๋ว จังหวัดเทือเทียนเฮ๋วประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 1-5 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งการไปลงนามในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก ท่าน เหงวี๋ยน เฟื๋อก บึว ต๋วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ก๊วกฮอก และคณะเป็นอย่างดี <<บันทึกช่วยจำความร่วมมือ>>Comments