ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกภาษาดินแดนจิงโจ้

โพสต์25 ก.พ. 2559 01:07โดยสัมภาษณ์ สิมเสมอ   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2559 01:08 ]

รับสมัครนักเรียนฝึกภาษาดินแดนจิงโจ้  summer ENGLISH camp หมดเขต  26 กุมภาพันธ์  2559

Language and culture exchange at Quoc Hoc Hue High School in Vietnam

โพสต์24 ธ.ค. 2558 18:39โดยPRASERT CHAISANG   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2559 19:58 โดย สัมภาษณ์ สิมเสมอ ]

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จ.อุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากโรงเรียนก๊วกฮ่อกเฮ๋ว จ.เทือเที่ยนเฮ๋ว ประเทศเวียดนาม ให้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม กีฬา เทคโนโลยี  ตามข้อตกลงในการทำสัญญา MOU ที่ได้ประชุมร่วมกันก่อนหน้านี้(เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558)  ซึ่งมีมติร่วมกันที่จะจัดกิจกรรมเริ่มต้นคือ การส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์   โดย  ดร.ประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พร้อมครู 2 ท่านและนักเรียน 10 คน  ได้ออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 14 - 17 พ.ค.2558 เป็นครั้งที่ 1  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างเครือข่ายสถาบันทางการศึกษาในต่างประเทศร่วมพัฒนาทางการศึกษาและวัฒนธรรม


ต้อนรับสโมสรโรตารี่ชาวญี่ปุ่น

โพสต์24 ธ.ค. 2558 02:43โดยPRASERT CHAISANG

นายประสาร  บุญเฉลียว  รักษาการผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสโมสรโรตารี่ชาวญี่ปุ่น  โดยการนำของดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล นายกสโมสรโรตารี่อุบลราชธานีและนายชลวิท  อภิรัตน์มนตรี  นายกสโมสรโรตารี่วารินชำราบ  เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียน นักเรียนห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น  และนักเรียนในโครงการ FLAP เป็นการศึกษาดูงานต่อเนื่องของสโมสรโรตารี่ชาวญี่ปุ่นซึ่งเดินทางมาประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว  ปีนี้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้รับเกียรติในการเข้ามาศึกษาดูงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 มิถุนายน 2558  เวลา  14.30 น. 

ต้อนรับอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ

โพสต์24 ธ.ค. 2558 02:40โดยPRASERT CHAISANG

เช้าวันนี้ ดร.ประยงค์  แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  คณะผู้บริหาร  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ให้การต้อนรับ ฯพณฯอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยH.E.Mitsugu Saito และคณะ เข้าเยี่ยมชมและแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนในโครงการ EP/AP/EEP/FLAP และวคทส. จำนวน 539 คน ที่ประเทศญี่ปุ่น  ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี  เวลา 09.30 น. หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆในโรงเรียน เช่น โครงการ EEP ที่อาคาร 8 , โครงการศูนย์ STEM ศึกษา ระดับภาคที่อาคารสิรินธร และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่อาคารโสตทัศนศึกษา

Warmest welcome to School Director and 17 teachers from Quoc Hoc Hue High School, Vietnam

โพสต์24 ธ.ค. 2558 02:37โดยPRASERT CHAISANG   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2559 20:04 โดย สัมภาษณ์ สิมเสมอ ]

เช้าวันนี้ (วันอังคารที่ 27/1/2558) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนก๊วกฮ่อกเฮ๋ว  จากประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม ที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน เวลา 08.10 น. ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ทำ MOU ทางการศึกษาร่วมกัน  ดร.ประยงค์ แก่นลาผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้กล่าวให้การต้อนรับโดยมีล่ามช่วยแปลภาษาเวียดนาม  ในการมาครั้งนี้นำโดยผอ.ต๋วน จากเวียดนามและคณะ   ได้จับมือร่วมกันกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  วางกรอบความร่วมมือประกอบด้วย การแลกเปลี่ยน ทางวิชาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ประชุมวิชาการ ค่ายวิชาการ และแลกเปลี่ยน ครู นักเรียน ซึ่งจะในเริ่มเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป


พิธีลงนาม MOU กับโรงเรียนมัธยมปลาย(เฉพาะด้าน)ก๊วกฮอกเฮ๋ว เวียดนาม

โพสต์24 ธ.ค. 2558 02:32โดยPRASERT CHAISANG

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยการนำของ ดร.ประยงค์ แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายสุรพล สายพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ และอาจารย์ทวี รุ่งโรจน์ขจรกุล ล่ามผู้ประสานงาน พร้อมคณะครู ได้เดินทางไปจังหวัดเทือเทียนเฮ๋วประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมลงนามข้อตกลงบันทึกช่วยจำ MOU ระหว่างโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กับ โรงเรียนมัธยมปลาย(เฉพาะด้าน) ก๊วกฮอกเฮ๋ว จังหวัดเทือเทียนเฮ๋วประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 1-5 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งการไปลงนามในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก ท่าน เหงวี๋ยน เฟื๋อก บึว ต๋วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ก๊วกฮอก และคณะเป็นอย่างดี <<บันทึกช่วยจำความร่วมมือ>>ต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน

โพสต์24 ธ.ค. 2558 02:30โดยPRASERT CHAISANG

ดร.ประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ร่วมให้การต้อนรับ  Mr.Xie  Fugen ท่านกงสุลใหญ่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น ๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้  เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จีนตะวันตกศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  โดยได้รับการต้อนรับจาก นายเสริม ไชยณรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์  นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปที่สนใจ


ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักกรมการค้าต่างประเทศ (กรมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ประเทศเวียดนาม

โพสต์24 ธ.ค. 2558 02:27โดยPRASERT CHAISANG

ดร.ประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและคณะผู้บริหารโรงเรียน  ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักกรมการค้าต่างประเทศ (กรมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จังหวัดเว้  ประเทศเวียดนาม จำนวน ๕ ท่าน ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ ชั้น ๒  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  อันเป็นแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาในโรงเรียนที่ประเทศเวียดนาม  ซึ่งในอนาคตอาจจะได้ทำโครงการ MOU ร่วมกันต่อไป <<ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่>>1-8 of 8