ประมวลภาพกิจกรรม

ต้อนรับสโมสรโรตารี่ชาวญี่ปุ่น
  
 
 
  

ต้อนรับอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ
  
  


ร่วมทำ MOU ระหว่างโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กับ โรงเรียนก๊วกฮอกเฮ๋ว ประเทศเวียดนาม
  
  
  
  

นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่โรงเรียนก๊วกฮอกเฮ๋ว ประเทศเวียดนาม

  
  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนก๊วกฮ่อกเฮ๋ว จากประเทศเวียดนาม
  
  


ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักกรมการค้าต่างประเทศ (กรมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ประเทศเวียดนาม


Comments